«Less is more»

«I like design to be semantically correct, syntactically consistent, and pragmatically understandable. I like it to be visually powerful, intellectually elegant, and above all timeless».
«M'agrada que el disseny sigui semànticament correcte, semànticament consistent i pragmàticament comprensible. M'agrada que sigui visualment poderós, intel·lectualment elegant i, sobretot, que perduri».
«Me gusta que el diseño sea semánticamente correcto, semánticamente consistente y pragmáticamente comprensible. Me gusta que sea visualmente poderoso, intelectualmente elegante y, sobre todo, que perdure».
© Massimo Vignelli
__________________
Disseny gràfic a Vic (BCN). 25 d'experiència a l'estudi Eumogràfic. Freelance des de 2016. 
Actualment també faig fotos de concerts i espectacles a l'Atlàntida. Centre d'Arts Escèniques de Vic
Serveis: Identitat corporativa, disseny editorial, senyalètica, packaging, exposicions, comunicació, naming, fotografia...
Back to Top